โครงการส่งเสริม

ธุรกิจไทย

ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน

.TH

โดเมน .th และ เว็บไซต์เริ่มต้น 1 ปี

.co.th (สำหรับนิติบุคคลเท่านั้น) หรือ in.th


สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับหน้าร้านออนไลน์ เปิดช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
(ตัวอย่างเว็บไซต์)เครื่องหมาย DBD Registerd

เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

DBD Registered

เครื่องหมายสำคัญที่แสดงความมีตัวตนของร้านค้าที่อยู่ในโลกของธุรกิจอีคอมเมิร์ส
(ข้อมูลเพิ่มเติม)สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกวิสามัญ 1 ปี

สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย
สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทยสิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคม เช่น ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำธุรกิจ และร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัด

รายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
และรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

  1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีรายชื่อปรากฏในการค้นหาที่ https://datawarehouse.dbd.go.th/

  2. ผู้ประกอบการ (บุคคลธรรมดา) ที่มีร้านค้าออนไลน์ หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์

  3. อีเมลที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ โดยระบบจะส่งข้อความให้ผู้สมัครตอบยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการ

  4. ชื่อโดเมนภายใต้ .co.th เป็นไปตามนโยบายการตั้งชื่อโดเมน https://www.thnic.or.th/doc/thPolicy-Final-May2563-TH.pdf

    • ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อองค์กรอย่างชัดเจน หรือ เป็นชื่อเต็ม หรือคำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร ทั้งนี้ไม่อนุญาต ให้สลับลำดับ เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข

  5. การสมัครเข้าร่วมโครงการ ผู้สมัครยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการตามที่ปรากฏในหน้ากรอกข้อมูล รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน https://thnic.or.th/domain-privacy-policy/

หมายเหตุ ค่าบริการหลังเข้าร่วมโครงการครบ 1 ปี: ค่าต่ออายุโดเมน และค่าสมาชิกสมาคมที่เลือก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

การจดทะเบียนโดเมนเป็นความร่วมมือกับ 
บจก.ดอท อะไร (THNIC Authorized Reseller)