Domain Thai x Dotarai x Pagevamp 

หลังจากเริ่ม promotion  ก็มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลายๆท่านอาจจะยังสงสัยว่า การแปลง Facebook Page เป็น website คืออะไร ใช้งานอย่างไร เราจะมาไขข้อข้องใจ มาเริ่มกันเลย!

7 ขั้นง่ายๆ ก็ได้ website จาก Facebook Page

1.เมื่อคุณได้โดเมนที่คุณต้องการแล้ว ระบบจะส่ง Email ให้กับท่านเพื่อแนะนำการ เชื่อม Facebook Page ของคุณกับ Pagevamp ให้คลิกที่ link ใน email ดังกล่าว

ระบบจะขอการเชื่อมต่อกับ Facebook page ของคุณ2.เมื่อเชื่อมต่อเสร็จ จะพบหน่้าการจัดการ Page ที่จะแปลงเป็น website

เมนูที่ 1 คือการเข้าชม website ที่ปรับแต่งไปแล้ว

เมนูที่ 2 แก้ไข website

เมนูที่ 3 การเปิดหรือปิด การเผยแพร่ website เมื่ออยู่ในสถานะ ปิด จะไม่เผยแพร่ website เมื่ออยุ่ในสถานะเปิดจะเผยแพร่ website ตามปกติ

3.ให้กดที่แก้ไขเพื่อปรับแก้หน้า website จะพบกับหน้าออกแบบ

4.ในหน้าการออแบบจะมีส่วนที่ปรับได้คือ

เมนูที่ 1 หน้าการเลือก theme เมื่อกดแล้วจะสามารถเลือก theme ของ website(เลือกปรับได้บาง theme)

เมนูที่ 2 เลือกเพื่อปรับสีหรือรูปแบบตัวหนังสือ

เมนุที่ 3 เลือกเพื่อปรับเปลี่ยนรูปภาพ

5.เมื่อปรับการออกแบบเสร็จให้เลือกหัวข้อ หน้าต่างๆ เพื่อปรับแต่ง

6.ในส่วนหน้าต่างๆ ใช้เพื่อจัดการหน้า website

เมนูที่ 1 เพิ่มหน้าใหม่ใช้เพื่อเพิ่มหน้า website

เมนูที่ 2 ส่วนปรับตำแหน่งหน้า คุณสามารถลากหน้าเพื่อปรับตำแหน่งหน้าที่จะปรากฎบน menu bar ด้านบน การลากให้หน้าหนึ่งไปซ้อนอยู่ใต้อีกหน้าหนึ่งจะทำให้หน้านั้นกลายเป็น sub menu

เมนูที่ 3.ฃ ส่วนการแสดงการเผยแพร่หน้าและปรับข้อมูลหน้า สัญลักษณ์รูป ตาสีฟ้าแสดงถึงหน้านั้นยังเผยแพร่อยู่เมื่อกดให้เป็นสีเทาหน้านั้นจะไม่เผยแพร่ เครื่องหมายเฟืองใช้เพื่อแก้ชื่อ หน้าและข้อมูลของหน้า

7.ส่วนสุดท้ายคือส่วนการตั้งค่า

ใช้สำหรับการตั้งค่าส่วนการติดต่อ ต่างๆเช่น facebook twitter หรือ youtube channel

เมื่อตั้งค่าทั้งหมดเสร็จ website ที่สร้างจาก page ของคุณก็พร้อมใช้งาน

เพียงเท่านี้คุณก็จะมีเว็บไซต์ไว้สำหรับเพิ่มโอาสให้กับธุรกิจของคุณแล้วครับ 🙂

สนใจลงทะเบียนได้ที่!

* ทั้งนี้การจดทะเบียนภายใต้ .online.th .shop.th ต้องใช้เอกสารประกอบการจดโดเมนชื่อโดเมนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– จดทะเบียนในนามบริษัท ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือสำเนาใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
– จดทะเบียนในนามบุคคล ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือหนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
หมายเหตุ โดเมนจะถูกจดทะเบียนในนาม ผู้ถือครองโดเมนเดียวกับโดเมน .in.th หรือ .co.th หรือ .com ที่จดทะเบียนไว้
ให้ท่านส่งเอกสารมาที่ support@dotarai.co.th ภายใน 15 วันนับวันที่ส่งคำขอจดทะเบียน

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]