คุณทราบหรือไม่? ว่าในวัฒนธรรมตลก ๆ ของชาวตะวันตก “กฎ 5 วินาที” หรือ The Five Second Rule ใช้กับโมเมนต์ที่ของกินตกพื้น แล้วคุณมีเวลาเพียง 5 วินาทีในการที่จะหยิบของที่ตกพื้นนั้นมากินต่อได้ เช่น ว้ายปีกไก่ตก! (หยิบ) นี่แหนะยังไม่ถึง 5 วินาทีเลย กินได้แหละเชื้อโรคไม่เห็นหรอก เป็นต้น แต่สำหรับมุมมองของการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ กฎ 5 วินาทีใช้กับระยะเวลาสั้น ๆ ที่เว็บไซต์ของคุณจะสามารถดึงดูดและตอบโจทย์ของผู้เข้าเยี่ยมชม หากเปิดเข้ามาเกินเวลา 5 วินาทีไปแล้ว เว็บไซต์ของคุณยังไม่สามารถทำให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจได้ ผู้ชมเว็บไซต์ก็มีแนวโน้มที่จะหายออกไปและอาจไม่กลับมาหาคุณอีกเลยก็เป็นได้

วิธีการทดสอบว่าเว็บไซต์ (หรือเว็บเพจที่ต้องการ) ของคุณมีลักษณะตรงตามกฎ 5 วินาทีหรือไม่นั้น ให้ลองเปิดหน้าเว็บไซต์ของคุณให้กลุ่มตัวอย่างดูและซ่อนลงเมื่อเวลาครบ 5 วินาที ลองสอบถามพวกเขาว่าวัตถุประสงค์ของหน้าเว็บไซต์นั้นคืออะไร ถ้ากลุ่มตัวอย่างตอบไปในทิศทางเดียวกันก็แปลว่าเว็บไซต์ของคุณใช้ได้ ซึ่งนี่เป็นวิธีการประเมินความมีประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือเว็บเพจได้เป็นอย่างดี

การสร้างหน้าเว็บไซต์ หรือ Web Page / Landing Page ที่ประสบความสำเร็จอาศัยการวางแผนและการดำเนินการหลายประการ แต่ปัจจัยที่มีผลให้เว็บไซต์ของคุณมีลักษณะที่ไม่สัมพันธ์กับกฎ 5 วินาที มีอยู่ 2 ประการหลัก ๆ คือ ระยะเวลาการโหลดที่ยาวนาน และเนื้อหาที่ไม่ชัดเจน

  • ระยะเวลาการโหลดที่ยาวนาน

การที่เว็บไซต์หรือเว็บเพจของคุณมีข้อมูลอยู่มากเกินความจำเป็น เช่นพวก Format ของรูปภาพที่ยิ่งใหญ่เกินการแสดงผล ตลอดจนกราฟฟิกวูบวาบต่าง ๆ ส่งผลให้เวลาการโหลดของเว็บไซต์ “อืด” ผู้พัฒนาเว็บไซต์บางครั้งอาจลืมไปว่า อินเทอร์เน็ตของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกคนไม่ได้ดีและรวดเร็วเท่ากับของพวกเขา ความสมดุลระหว่างความสวยงามน่าดูของเว็บไซต์และระยะเวลาการโหลดของผู้เข้าเยี่ยมชมที่รวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญ

  • เนื้อหาที่ไม่ชัดเจน

เมื่อเสิร์ชหาอะไรสักอย่างหนึ่ง ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณกำลังตามหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการและคงไม่ได้อยากสนุกกับการตามหาข้อมูลที่คุณซ่อนเอาไว้ ดังนั้นในการออกแบบเว็บไซต์ คุณควรระบุกับผู้เข้าเยี่ยมชมว่าคุณเป็นใคร ทำอะไร และเว็บไซต์ของคุณมีไว้เพื่ออะไรให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผ่านทางตัวอักษรและองค์ประกอบต่าง ๆ ตลอดจนสร้างระบบโครงสร้างและการนำทางในเว็บไซต์ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์รู้สึกมึนงง สับสน ซึ่งอาจส่งผลให้บางคนออกจากเว็บไซต์ของคุณไปเลย หลังจากที่จ้องอย่างงง ๆ อยู่ถึง 5 วินาที

ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจหรือเจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ควรหมั่นตรวจสอบและคอยปรับปรุงอัปเดตเว็บไซต์ของตนเองอยู่เสมอ ให้มีเวลาการโหลดที่รวดเร็ว และออกแบบเนื้อหาให้สามารถสื่อสารกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน ไม่ซับซ้อนจนใช้เวลาทำความเข้าใจสัญลักษณ์นาน การทำให้เว็บไซต์ของคุณมีความสอดคล้องกับกฎ 5 วินาทีข้างต้นได้ จะทำให้เว็บไซต์ของคุณ “ดีงาม” จนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จให้กับธุรกิจและองค์กรของคุณ