ด้านกระบวนการประมูล

  • ด้วยสิทธิของผู้ที่ชนะการประมูล คุณมั่นใจได้เลยว่า เมื่อคุณชนะการประมูลและเสร็จสิ้นกระบวนการประมูล สิทธิผู้ถือครองโดเมนนั้นๆจะเป็นของคุณ
  • สิทธิผู้ครองโดเมนจะตกเป็นของผู้ชนะการประมูลแต่เพียงเท่านั้น ในกรณีเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้ครองโดเมนภายหลังการประมูลถือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ถือโดเมนและคู่กรณี  
  • เมื่อโดเมนเนมของท่านใกล้หมดอายุ ผู้ถือครองโดเมนเนม สามารถต่อสัญญาโดเมนเนมได้ทันที โดยจะต้องจัดการก่อนจะถึงวันหมดอายุจริงของโดเมนเนมนั้นๆ

ด้านการบริจาค

  • เราได้ร่วม Partner กับองค์กร “Hand up network” – ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคมมากมาย โดยทาง Hand up จะคอยติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดจากการบริจาคเงินของท่าน และนำมาอัพเดทให้ทราบ ส่วนในขั้นตอนของการบริจาคเงิน ท่านสามารถตรวจสอบและ ขอหลักฐานการโอนเงินของโครงการได้ทุกขั้นตอน
  • เรามีความตั้งใจที่จะผลักดันโครงการนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้ดีมากยิ่งขึ้น แท้ที่จริงแล้ว ราคาสุดท้ายของการประมูลของDomainของท่านจะยังคงเท่าเดิมตามที่ท่านได้ทำการประมูลไป หากเพียงทางโครงการจะทำการนำยอด 50 % ของรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปเพื่อบริจาคให้กับองค์กรภาคสังคมต่อไป
  • แต่ละองค์กรจะนำเงินที่ได้จากการบริจาค ไปช่วยเหลือสังคมตามภารกิจขององค์กรนั้นๆ โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหน้ารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และเราจะนำผลการดำเนินงานมาอัพเดทอย่างต่อเนื่อง
  • แต่ละองค์กรจะนำเงินที่ได้จากการบริจาค ไปช่วยเหลือสังคมตามภารกิจขององค์กร โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหน้ารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และเราจะนำผลการดำเนินงานมาอัพเดทอย่างต่อเนื่อง
  • ขึ้นอยู่กับโครงการที่ประมูลว่าบริจาคเงินให้กับองค์กรใด ซึ่งถ้าหากมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถหักภาษีได้ ท่านจะสามารถหักภาษีได้เป็นจำนวน 50% ของจำนวนเงินที่ประมูล (ในทุกๆปี)