จะขายของ online แค่ Facebook page อย่างเดียวไม่พอ

เพราะ Facebook นั้นมีการแข่งขันกันสูงมาก การจะพึ่งแค่การโฆษณาบน Facebook page ซึ่งนับวันจะมีราคาแพงมากขึ้น การมี website เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้านั้น มีข้อดีหลายอย่าง เช่น • ก