โครงการส่งเสริมธุรกิจไทย

ใช้พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

บริหารกลยุทธ์การตลาดให้ยั่งยืนและได้กำไร
(Digital Marketing ROI Management)

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

วิทยากร

คุณณกมล อัศวยนต์ชัย 
กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยและสื่อออนไลน์ไทย,
CEO บริษัท เวย์ เมคเกอร์ จำกัด

เนื้อหาการอบรม
  • Mindset วิธีคิดในการวัดผลการตลาดออนไลน์
  • Framework กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
  • Case study ยกเคสตัวอย่าง เพื่อถาม-ตอบ

การตลาดออนไลน์ > เพิ่มยอดขาย ด้วยการสร้างเครือข่ายนายหน้า (Affiliate)

วันที่  24 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

วิทยากร

คุณชารีฟ เด่นสุมิตร
กรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
กรรมการผู้จัดการ – บริษัท แฮส ออเดอร์ จำกัด

เนื้อหาการอบรม
  • การสร้างเครือข่ายนายหน้า (Affiliate) ให้เหมาะสมกับรูปแบบการขายสินค้าแต่ละประเภท (E-Marketplace / Social Commerce / Quick Commerce)
  •  Discussion ตามประเด็นคำถาม พร้อมแชร์กรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ และนำไปปรับใช้ได้จริง