โครงการส่งเสริมธุรกิจไทย

ใช้พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

Sale Page เปิดร้านออนไลน์
  ได้ด้วยเว็บไซต์หน้าเดียว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 - 16:00 น

สร้างยอดขายปัง
  ทำเองได้ด้วย SEO

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 - 16:00 น

Live Commerce
  เพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14:00 - 16:00 น